-MaSiH aDa WaKtU_

-MaSiH aDa WaKtU_

Monday, November 18, 2013

Akh Itu Menyentuh AkhNya 38#Adakah salah seorang yang mengadu kepadamu.

Diantara kebiasaan Akh A ialah duduk di sel penjara dengan bersila.

Pada suatu hari, Shalah Dasuqi asy-Syasytari, salah  seorang general kepada Jamal Abdul Naseer masuk ke dalam sel penjara Akh A. Tetapi Akh A tetap bersila.. dan tidak berdiri.

Kemudian asy-Syasytari marah lalu berkata : “Apakah kamu senang menjalani hal ini wahai !!”

Akh A menjawab : Ya, saya menikmati.

Asy-Syasytari : Apakaha kamu senang melihat mereka? Sambil menunjuk kepada ikhwan. “Aku telah membawa mereka ke dalam penjara, Aku timpakan seksaan, dan pengusiran. Aku juga telah menyebabkan keluarga mereka menderita.

Akh A berkata : Adakah ada di antara mereka yang mengadu kepadamu tentang kehimpitan tersebut? Jika ada salah seorang di antara mereka yang mengadu kepadamu, maka bawakan kemari dan beritahukan kepadaku. Sekarang, Pergilah kepada setiap seorang daripada mereka dan tanyalah.

Asy-Syasytari pun terdiam

Akh A : Pak Hudaibi
m/s 79

No comments:

Post a Comment